domingo, 28 de marzo de 2010

1º fin de semana, o movimento obreiro antes do levantamento fascista de 36

SABADO 24 DE ABRIL ORGANIZACIÓN OBREIRA E REPRESIÓN EN TUI (1910-1939) DIONÍSIO PEREIRA, BIEITO ALONSO E CARLOS VELASCO
Nos anos 30, Tui destacaba pola forte organización obreira, unha das maiores da Galiza, organización que se facia basicamente desde a CNT, o sindicato anarquista, no momento o maior da Galiza. Esta organización, que tivo amplas miras revolucionárias e emancipadoras, foi cortada pola represión fascista que veu após o levantamento militar de Franco, unha represión especialmente dura e cargada de sangue. Tres dos maiores especialistas da actualidade introducirán e debatirán o asunto polo miudo.
Como obras básicas para intoducir o tema, recomendamos a lectura da obra colectiva e coordinada por Dionísio Pereira Os conquistadores modernos, as obras de Dionísio A CNT na Galiza e Foulas e ronseis, a obra de Carlos Velasco 1936: represión e alzamento militar na Galiza, e Obreirismo en Tui 1900-1936, de Bieito Alonso.

SABADO 25 DE ABRIL PROXECIÓN DO FILME VIVIR LA UTOPIA (JUAN GAMERO)
Describe-se no filme a experiéncia anarco-sindicalista e anarco-comunista que transformou radicalmente as estruturas sociais en amplas zonas da España republicana durante la guerra civil.
Consta de 30 entrevistas que amosan o labor construtivo da revolución social, coa organización de colectividades agrícolas, fábricas e empresas autoxestionadas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario